Call 2019-R: Stöd till forskningsprojekt och doktorandtjänster. Listan fylls på kontinuerligt, en sammanställning går att ladda ner genom att trycka på länken.

Projektnamn

Lunghälsa för rymdfärd

Dnr
192/19
Projektledare
Lars Karlsson
Institution
Karolinska institutet
Totalt beviljat bidrag
4 653 kkr
Projektnamn

Observation av havssalt-aerosoler med EarthCARE och Calipso

Dnr
126/19
Projektledare
Michael Kahnert
Institution
SMHI
2022
1 225 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 577 kkr
Projektnamn

Förlust av Mars atmosfär till rymden

Dnr
198/19
Projekteldare
Mats Holmström
Institution
IRF, Kiruna
Totalt beviljat bidrag
1 946 kkr
Projektnamn

Globala strömsystem i Mars bogshocks-magnetosfärs-system

Dnr
194/19
Projekteldare
Maria Hamrin
Lärosäte
Umeå universitet
Totalt beviljat bidrag
2 417 kkr
Projektnamn

Analyser av Mini-EUSO data från ISS inför framtida detaljerade studier av ultrahög energetisk kosmisk strålning

Dnr
143/19
Projektledare
Christer Fuglesang
Lärosäte
Kungliga tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
1 446 kkr
Projektnamn

Regn eller snö under molnen?

Dnr
154/19
Projektledare
Patrick Eriksson
Institution
Chalmers
Totalt beviljat bidrag
2 620 kkr
Projektnamn

Satellitbaserade observationer av småskalig dynamik vid havsytan

Dnr
214/19
Projektledare
Leif Eriksson
Institution
Chalmers
Totalt beviljat bidrag
4 734 kkr
Projektnamn

Havsklimataspekter avseende de nordeuropeiska shelfhaven (OCASES)

Dnr
204/19
Projektledare
Léon Chafik
Institution
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
4 342 kkr
Projektnamn

Hur unga stjärnhopar ger drivkraft åt galaxutveckling

Dnr
158/19
Projektledare
Angela Adamo
Institution
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
1 693 kkr