Call 2019-R: Stöd till forskningsprojekt och doktorandtjänster

Projektnamn

Undersökning av magnetiska hål i solvinden och planeters magnetoskikt

Dnr
190/19
Projektledare
Thomas Karlsson
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
5 553 kkr
Projektnamn

Att lösa komplexiteten i vegetationstrender i Arktis att och kvantifiera vegetationens återkopplingar till klimatet

Dnr
209/19
Projektledare
Zhang, Wenxin
Lärosäte
Lunds universitet
Totalt beviljat bidrag
3 399 kkr
Projektnamn

Lösningsmedelsseffekter på den ofullständiga fasseparationen i tunna filmer för organisk optoelektronik

Dnr
174/19
Projektledare
van Stam, Jan
Lärosäte
Karlstad universitet
Totalt beviljat bidrag
3 146 kkr
Projektnamn

Whistlervågornas roll i elektronfysiken i solvinden

Dnr
136/19
Projektledare
Vaivads, Andris
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Totalt beviljat bidrag
3 757 kkr
Projektnamn

Jonfördelningar: ett sätt att studera upphettning, jonacceleration och våg-partikelväxelverkan kring Venus

Dnr
145/19
Projektledare
Stenberg Wieser, Gabriella
Institution
IRF, Kiruna
Totalt beviljat projekt
2 247 kkr
Projektnamn

Jakten på organiska molekyler på Mars med MOMA på ExoMars 2020

Dnr
137/19
Projektledare
Siljeström, Sandra
Institution
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljat bidrag
1 380 kkr
Projektnamn

Fusion av sensordata för kartläggning av förändringar av skogsbiomassa

Dnr
171/19
Projektledare
Saarela, Svetlana
Lärosäte
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
2 219 kkr
Projektnamn

Exoplanets from space - CHEOPS and PLATO, ESA's next two projects (support)

Dnr
177/19
Projektledare
Persson, Carina
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljat bidrag
350 kkr
Projektnamn

Liten är annorlunda – hur små kometatmosfärer växelverkar med solvinden

Dnr
132/19
Projektledare
Nilson, Hans
Institution
IRF, Kiruna
Totalt beviljat bidrag
3 916 kkr
Projektnamn

Globala studier av atmosfäriska vågor med MATS-satelliten

Dnr
210/19
Projektledare
Megner, Linda
Lärosäte
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
4 856 kkr
Projektnamn

Rymdobservationer av supernovor

Dnr
139/19
Projektledare
Josefin Larsson
Lärosäten
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
3 608 kkr
Projektnamn

Plasmaupphettning av chocker vid elektronskalor

Dnr
206/19
Projektledare
Yuri Khotyainstsev
Institution
IRF, Uppsala
Totalt beviljat bidrag
2 158 kkr
Projektnamn

Lunghälsa för rymdfärd

Dnr
192/19
Projektledare
Lars Karlsson
Institution
Karolinska institutet
Totalt beviljat bidrag
4 653 kkr
Projektnamn

Observation av havssalt-aerosoler med EarthCARE och Calipso

Dnr
126/19
Projektledare
Michael Kahnert
Institution
SMHI
2022
1 225 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 577 kkr
Projektnamn

Förlust av Mars atmosfär till rymden

Dnr
198/19
Projekteldare
Mats Holmström
Institution
IRF, Kiruna
Totalt beviljat bidrag
1 946 kkr
Projektnamn

Globala strömsystem i Mars bogshocks-magnetosfärs-system

Dnr
194/19
Projekteldare
Maria Hamrin
Lärosäte
Umeå universitet
Totalt beviljat bidrag
2 417 kkr
Projektnamn

Analyser av Mini-EUSO data från ISS inför framtida detaljerade studier av ultrahög energetisk kosmisk strålning

Dnr
143/19
Projektledare
Christer Fuglesang
Lärosäte
Kungliga tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
1 446 kkr
Projektnamn

Regn eller snö under molnen?

Dnr
154/19
Projektledare
Patrick Eriksson
Institution
Chalmers
Totalt beviljat bidrag
2 620 kkr
Projektnamn

Satellitbaserade observationer av småskalig dynamik vid havsytan

Dnr
214/19
Projektledare
Leif Eriksson
Institution
Chalmers
Totalt beviljat bidrag
4 734 kkr
Projektnamn

Havsklimataspekter avseende de nordeuropeiska shelfhaven (OCASES)

Dnr
204/19
Projektledare
Léon Chafik
Institution
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
4 342 kkr
Projektnamn

Hur unga stjärnhopar ger drivkraft åt galaxutveckling

Dnr
158/19
Projektledare
Angela Adamo
Institution
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
1 693 kkr