Använd vår öppna data i dina projekt

Våra öppna data är fria för vem som helst att använda. Du kan fritt använda vår data för att bygga egna tjänster och appar. Tillsammans skapar vi mer tillväxt och effektivitet i samhället.
´
Publicerad
2018-03-14
Dela artikel:

Svenska satellitregistret

I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I enlighet med förordningen om rymdverksamhet (SFS 1982:1069, 1994:114) förs detta register av Rymdstyrelsen.

Till satellitregistret

 

Satellitdata från Copernicusprogrammet

Europeiska kommissionen har tillsammans med ett antal europeiska rymdorganisationer, däribland den svenska Rymdstyrelsen, tagit ett initiativ som går under benämningen Copernicus efter den berömda astronomen (tidigare kallat GMES, Global Monitoring for Environment and Security) . Copernicus är ett handlingsprogram för insamling, förmedling och utnyttjande av miljöinformation i form av användaranpassade tjänster.

Läs mer om och ladda hem data från Copernicus här