Hero Image
undefined (iStockphoto)
Rymdstyrelsen

Strategi och policydokument

Strategier vi arbetar utifrån

Publicerad
2018-05-17
Dela artikel:

Rymdstyrelsens långsiktiga strategi (publicerad 15 januari 2019)
Rymdstyrelsens strategi (PDF)

Rymdstyrelsens strategi på engelska (PDF)

Här kan du se presentationen av den nya strategin.

Sveriges nationella rymdstrategi

En strategi för svensk rymdverksamhet

Rymdstyrelsens strategi och policy-dokument
Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2016-2020 (PDF)

Esas ministerrådsmöte
Resultat från Esas ministerrådsmöte, 1-2 december 2016 (PDF)

Esas rådsmöte på ministernivå 2008
Sveriges bidrag till ESA-program (PDF)

Beskrivningar av resolutioner och program (PDF)