Solsystemet
NASA/JPL

Solsystemet

Solsystemet

Vårt solsystem består av vår stjärna, solen, och allt som är knutet till den genom dess gravitation. Det finns åtta planeter, flera dvärgplaneter, hundratals månar, samt miljontals asteroider, kometer och meteoroider.