Rapportering till Rymdstyrelsen

´
Publicerad
2022-10-26
Dela artikel:

Utlysning Industriell rymdforskning

Lägesrapportering

Uppnådda resultat inom projektet ska rapporteras halvårsvis, i maj och november. Lägesrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett: 

Lägesrapporter skickas enbart elektroniskt till: rymdstyrelsen@snsa.se.

Slutredovisning

Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Ekonomisk slutrapport
Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett: 

Teknisk slutrapport
Den tekniska slutrapporten görs på Rymdstyrelsens blankett: 

Teknisk slutrapport enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten till: rymdstyrelsen@snsa.se.

Kontaktpersoner angående utlysningen

Vilgot Claesson
E-post: vilgot.claesson@snsa.se
Telefon: 08-40 90 77 75

Kristina Pålsson
E-post: kristina.palsson@snsa.se
Telefon: 08-409 077 76

 

Rymdtillämpningsprogrammet

Lägesrapportering

Under projektets gång ska bidragsmottagaren rapportera till Rymdstyrelsen enligt projektplan. Rapporten ska ange hur projektet framskrider utifrån plan. Uppnådda delmål och eventuella avvikelser ska framgå. Redovisning av stödberättigande kostnader ska ingå i rapporteringen. 

Lägesrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett:

Lägesrapporter skickas enbart elektroniskt till: rymdstyrelsen@snsa.se.

Slutredovisning

Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Ekonomisk slutrapport

Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett : 

Teknisk slutrapport

Den tekniska slutrapporten görs på Rymdstyrelsens blankett:

Teknisk slutrapport enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten till: rymdstyrelsen@snsa.se.

OBS! Innehåller slutrapporten information där sekretess bör beaktas, skickas rapporten enbart via fysisk post till: Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA. Eventuell sekretessbelagd information ska även markeras tydligt på aktuell sida i slutrapporten.

Kontaktperson angående utlysningen

Kristina Pålsson
E-post: kristina.palsson@snsa.se,
Telefon: 08-409 077 76