Hero Image
grinvalds (iStockphoto)
Forskning

Blanketter för rapportering

Rapportering till Rymdstyrelsen

Publicerad
2018-05-03
Uppdaterad
2018-07-24

 

Årlig avstämning

På grund av allmänna råd till anslagsförordningen har Rymdstyrelsen en årlig avstämning av beslutade forskningsmedel. Ett syfte med den nya förordningen är att tillse att medlen betalas ut i nära anslutning till användningen av medlen. Avstämningsrapporten är också ett tillfälle att informera Rymdstyrelsen om förändringar i projektets genomförande.

Blankett för årlig avstämning (PDF-fil)

Blankett för årlig avstämning (Word-fil)

 

Ekonomisk kontraktsredovisning 

Blankett för ekonomisk kontaktsredovisning (PDF-fil)

Blankett för ekonomisk kontraktsredovisning (Excel-fil)

 

Slutrapport

Blankett för slutrapport (PDF-fil)

Blankett för slutrapport (Word-fil)