Hero Image
grinvalds (iStockphoto)
Forskning

Blanketter för rapportering

Rapportering till Rymdstyrelsen

Publicerad
2018-05-03
Uppdaterad
2018-07-24

 

Årlig avstämning

På grund av allmänna råd till anslagsförordningen har Rymdstyrelsen en årlig avstämning av beslutade forskningsmedel. Ett syfte med den nya förordningen är att tillse att medlen betalas ut i nära anslutning till användningen av medlen. Avstämningsrapporten är också ett tillfälle att informera Rymdstyrelsen om förändringar i projektets genomförande.

Blankett för årlig avstämning (PDF)

Blankett för årlig avstämning (Word)

 

Ekonomisk kontraktsredovisning 

Blankett för ekonomisk kontaktsredovisning (PDF)

Blankett för ekonomisk kontraktsredovisning (Excel)

 

Slutrapport

Blankett för slutrapport (PDF)

Blankett för slutrapport (Word)