Utlysningar hero
Forskning

Utlysningar

Utlysningar inom forskning

Rymdstyrelsen har ett antal ansökningsomgångar relaterade till sitt forskningsprogram. Dessa listas här under aktiva utlysningar när de är aktuella och sammanfattas under rubriken "Allmän information". Öppna utlysningar finns också inom systemet Prisma, som även används för ansökningsprocessen.