Utlysningar inom forskning

Rymdstyrelsen har ett antal ansökningsomgångar relaterade till sitt forskningsprogram. Dessa listas här under aktiva utlysningar. Öppna utlysningar finns också inom systemet Prisma, som även används för ansökningsprocessen.

Stängda utlysningar