Datakällor

  • Galileo

    16 maj 2018

    I Europa utvecklar Esa och EU gemensamt satellitnavigeringssystemet Galileo. Systemet är fristående, men ska kunna användas av samma mottagare som idag använder GPS-signaler.

  • Satellitdata från Plejaderna

    28 mars 2018

    Rymdstyrelsen har tillgång till satellitbilder från det fransk-svenska samarbetsprojektet Plejaderna. Dessa data får användas utan kostnad av institutionella användare såsom myndigheter och forskar...

  • Copernicus

    28 mars 2018

    Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder.