Marcus Wandt hero
Upptäck rymden

Marcus Wandt

Sveriges nya astronaut

Nu är det klart att den svenska astronauten Marcus Wandt får resa till den internationella rymdstationen.
Marcus Wandt
TT
Marcus Wandt under träning i Nederländerna.
Publicerad
2023-06-16
Dela artikel:

Rymdstyrelsen har i ett samarbete med den europeiska rymdorganisationen ESA möjliggjort att Marcus Wandt blir nästa svenska astronaut i rymden. 

Han kommer  att genomföra en rymdresa till den internationella rymdstationen. Färden planeras till ungefär två veckor och syftet är att genomföra nationell och internationell forskning i tyngdlöshet. Ett andra syfte är att främja intresset för rymden, vetenskap och teknik för alla.

Axiom Space kommer att arrangerar färden i samarbete med SpaceX. Marcus Wandt kommer därför flyga med kapseln Dragon som lyfts ut i rymden med den återanvändningsbara bärraketen Falcon 9, resan kommer gå från Kennedy space center i Florida.

Mer om uppdraget

Marcus Wandt går nu från sin roll som reservastronaut till att bli anställd projektastronaut inom ESA. Formellt tillhör han då den europeiska astronautkåren.

Rymdstyrelsen arbetar tillsammans med ESA för att genomföra flygningen och utforma uppdraget, såsom forskning och olika typer av aktiviteter.

När flygningen kommer ske exakt är ännu för tidigt att säga. Målsättningen är att genomföra den under innevarande år eller första halvan av 2024.

Uppdraget har två olika namn. Själva resan benämns av Axiom Space som Ax-3 och inom ESA har det fått namnet Muninn efter Odins korp i den nordiska mytologin. Detta kompletterar uppdraget Huginn som kommer inledas av den danska astronauten Andreas Mogensen i augusti 2023 och pågå under sex månader.

Flygningen kommer att vara under cirka två veckor och träningen genomförs i både Europa och USA.

Forskning i tyngdlöshet

Rymdstyrelsen har under maj 2023 haft en separat utlysning riktad till det svenska forskarsamfundet för idéer om vilken forskning som ska genomföras i rymden av Marcus Wandt. Det sker även kontinuerligt forskning i rymden av ESA-astronauter och Marcus kommer att kunna ansluta till dessa redan pågående projekt.

Ett pågående projekt är Surface Avatar som leds av den tyska rymdstyrelsen DLR. I det tränar astronauter att styra olika robotar på marken från rymden i syfte att kunna utforska exempelvis månen och Mars på ett säkert sätt framöver. Den danska astronauten Andreas Mogensen är också del i projektet och kommer att arbeta med robotarna under sin färd till rymdstationen inom uppdraget Huginn.

Arbetet med att utvärdera de till Rymdstyrelsen inkomna idéerna pågår. Forskningsområdena är life-science, atmosfärsforskning och interdisciplinär forskning med koppling till kognitionsvetenskap. En av idéerna handlar om stamceller och härstammar från ett experiment som flugit på en sondraket från Esrange. Ett annat förslag handlar om att genomföra studier av nattlysande moln, något som den svenska satelliten Mats även studerar.

Om Marcus Wandt

Marcus Wandt är 42 år gammal. Född på Hammarö utanför Karlstad i Värmland men är nu bosatt i Linköping med fru och barn.

Han valdes i november 2022 ut bland över 22 500 sökande till en ny astronautgrupp om totalt 17. Han placerades i den så kallade reservgruppen i väntan på möjliga uppdrag

Marcus Wandt är utbildad elektroteknikingenjör på Chalmers tekniska högskola och har också genomgått officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Han är utbildad stridspilot i både Sverige och i USA och har arbetat som stridspilot inom Försvarsmakten. Nu är Marcus Wandt chefstestpilot på Saab.

Marcus Wandt har ett specialintresse för allt som går fort och följer bland annat Formel 1. På frågan vad som driver honom svarar han:

- Jag vill vara med och flytta gränserna för mänskligheten. När vi siktar mot något svårt och utmanande tvingar det fram innovation och tekniska kliv snarare än tekniska steg. Genom att utveckla saker för att klara oss i rymden tvingar vi fram innovation som vi kommer att kunna ha nytta av över generationer. Detta driver mig starkt.