Samarbeten och projekt

 • BalticSatApps

  28 mars 2018

  Rymdstyrelsen deltar i det EU-finansierade projektet BalticSatApps. Projektets syfte är att snabba på och öka marknadsupptaget av satellitdata i Östersjöregionen genom att använda behov och...

 • Copernicus Relay Network

  28 mars 2018

  Ett EU-initierat nätverk med syfte att öka användningen av Copernicusdata.

 • Group on Earth Observations

  28 mars 2018

  Ett mellanstatligt samarbete som behandlar frågor om hur ett världsvitt, sammanhållet och långsiktigt uthålligt system för jordobservation kan åstadkommas.