Press och media hero
wellphoto (iStockphoto)
Rymdstyrelsen

Press och media

Vilse i rymden? Vi hjälper dig rätt.

Rymdstyrelsen har kontakter inom hela Sveriges rymdverksamhet och kan hjälpa dig som journalist att intervjua rätt person.