Hero Image
Jonas Böttiger
Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsens styrelse

Leder myndighetens arbete

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Rymdstyrelsens styrelse utses av Sveriges regering.
Publicerad
2018-05-16

Peter Egardt (ordf), f.d. landshövding, Uppsala län
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet
Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare, Institutet för rymdfysik
Anne Lidgard, direktör, Verket för innovationssystem
Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen
Pär Omling, professor,  Lunds universitet

Bilden ovan är på styrelsen 2017.