Hero Image
Utbildning

Utbildningar för rymdintresserade

Studera rymd på gymnasie- eller högskolenivå

Här finns en lista över utbildningar med rymdinriktning i Sverige. Observera att listan inte är en heltäckande katalog.
Publicerad
2018-05-15

Gymnasier med särskild inriktning och riksintag

Rymdgymnasiet i Kiruna
Sveriges nordligaste och högst belägna gymnasieskola med två rymdprogram, Rymdvetenskapsprogrammet och Rymdteknikprogrammet. Läs mer på Rymdgymnasiets webbplats.

 

Universitet och högskolor

Samtliga kurser och program vid svenska universitet och högskolor som nämns nedan hittar du via webbplatsen studera.nu.


Avdelningen för rymdteknik  (Luleå tekniska universitet)

Mastersprogram i Radio- och rymdvetenskap (Chalmers tekniska högskola)

Mastersprogram i Aerospace Engineering (KTH)

Avdelningen för rymd- och plasmafysik (KTH)

Masterprogram i astronomi (Stockholms universitet)

Human Spaceflight and Exploration (Umeå universitet)

 

Flera program på universitet och högskolor innehåller kurser eller inriktningar som är rymdrelaterade, till exempel:

 • Lantmäteriutbildning
 • Fysikprogram
 • Naturvetarprogram
 • Design- och arkitektutbildningen vid Lunds tekniska högskola

Inom flera utbildningsområden ges enstaka kurser på olika nivåer som också kan kombineras till en färdig utbildning.

 

Inom astronomi och fysik finns olika inriktningar:

 • Astronomisk observationsteknik
 • Universums byggnad
 • Kosmologi
 • Elementarpartikelfysik
 • Plasmafysik
 • Rymdfysik
 • Andra områden med rymdrelaterade kurser:
 • Fjärranalys
 • Geodesi
 • Astrobiologi
 • Satellitteknik
 • Mekanik
 • Elektronik

Andra internationella utbildningar

International Space University (ISU)
ISUISU är ett utbildningsinstitut med sin bas i Frankrike. På ISU finns det möjlighet att genomföra ett Magisterprogram som sträcker sig över ett år. Utbildningen fokuserar på rymdteknik och närliggande områden. Ansökningsformuläret till ISU:s kurser (engelska).

 

TopTech, Delft, Nederländerna. Kursavgifter sponsras inte av Rymdstyrelsen.

 

Erasmus Mundus Master Course in Space Science and Technlogy (Space Master).