Framsynta rymdsatsningar positionerade tidigt svensk forskning, innovationsförmåga och industriell utveckling. För att hålla takt med omvärlden krävs nya idéer och fortsatta satsningar. Rymdstyrelsen har under det gångna året tagit ett initiativ med målsättningen att tillsammans med akademi, industri och försvar stärka Sverige och svensk rymdverksamhet.
Jorden fotograferad från Internationella rymdstationen, ISS
Nasa
Jorden fotograferad från Internationella rymdstationen, ISS.
´
Publicerad
2022-09-29
Dela artikel:

Inom ramen för initiativet bjöds aktörer i Sverige in till att komma med förslag (juni 2022) på idéer, projekt och program som kan bidra till att skapa nytta för samhället. Under ett så kallat initiativseminarium på Chalmers (augusti 2022) presenterades ett urval av förslagen: Ytterligare ett antal av de inkomna förslagen visades.

Förslag på idéer

AI-EO services for sustainability integrating with Digital Earth Sweden (PDF-fil)
Ian Brown, Stockholms universitet
Ann-Christin Uusitalo Eriksson, RISE

Antenna array (~10 x 6U cubesat) in space for space debris surveillance (PDF-fil)
Yamauchi, IRF
Johan Kero, IRF
Nickolay Ivchenko, KTH
René Laufer, LTU

Bildmotor för ombordprocessering (PDF-fil)
Mikael Stern, I-CONIC Vision

Centrum för rymdlägesbild
Daniel Kastinen, IRF
Johan Kero, IRF

Developing a constelation of cubesats for studies of the atmosphere, ionosphere and magnetosphere(PDF-fil)
Peter Dalin, IRF

Earth Observation Connection Node (PDF-fil)
Ann-Christin Uusitalo Eriksson, RISE
Thomas Ohlson Timoudas, RISE

Esrange capability expansion to strengthen Swedish operation in space weather (PDF-fil)
M. Yamauchi, IRF
Nickolay Ivchenko, KTH

Fjärranalys på Vätgas för Mark- och Rymdapplikationer (PDF-fil)
Alexis Bohlin, LTU
Rikard Gebart, LTU
Joakim Norman, LTU Business
Åsa Johansson, SSC

Fler kvinnor på alla nivåer inom rymdsektorn (PDF-fil)
Gabriella Stenberg Wieser, IRF

Gröna bränslen för hållbar framdrivning (PDF-fil)
Niklas Wingborg, FOI

Gröna bränslens kylgeometrier för hållbara raketuppskjutningar (PDF-fil)
Jens Fridh, KTH
Alexis Bohlin, LTU

Hur KTH kan bidra till att stärka svensk rymdverksamhet? (PDF-fil)
Sven Grahn, KTH Rymdcenter
Jens Fridh, KTH Rymdcenter

Hållbart tillträde till rymden
Karin Holmqvist, SSC

Machine learning based health monitoring for highly reusable launch vehicles (PDF-fil)
Jens Fridh, KTH
Jules Heldens, KTH

Magnetospheric Sailing Propulsion (PDF-fil)
Jan-Erik Wahlund, IRF

Mätning av elektriska fält på spinnande nano-satelliter (PDF-fil)
N. Ivchenko, KTH

Mätning av magnetiska fält på nano-satelliter (PDF-fil)
N. Ivchenko, KTH

Nationell forskarskola i Rymdteknik (PDF-fil)
Marta-Lena Antti, LTU
Erik Nyberg, LTU
Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU

Near-Earth asteroids – threat mitigation and commercial possibilities
Mikael Granvik, LTU

Optisk kommunikation i rymden(PDF-fil)
Prof. Peter Andrekson, Chalmers

Planeringsverktyg för urban värme (PDF-fil)
Greger Lindeberg, Geografiska informationsbyrån
Sara Wiman, Geografiska informationsbyrån

Rain over Africa (PDF-fil)
Patrick Eriksson, Chalmers
Lilian Hee, Chalmers
Simon Pfreundschuh, Chalmers
Adrià Amell, Chalmers
Nina Håkansson och Adam Dybbroe, SMHI

Rymddata för hållbar jordbruksproduktion(PDF-fil)
Per Karlsson, Vultus
Lars Eklundh, Lunds universitet

Rymddata för kontinuerlig vetskap om jordens tillstånd: Ett planetärt öga (PDF-fil)
Richard Hilton, Global Trust
Henrik Lampa, SSC

Rymden, den globala allmänningen: - Dags för Sverige att bli ett föregångsland! (PDF-fil)
Ulf Palmnäs

Rymdparasoll för att motverka global temperaturökning  (PDF-fil)
Prof. Christer Fuglesang, KTH

Satellitbaserad alarmtjänst för allmänheten (PDF-fil)
Pandion AI

Satellite-borne observations of springtime snow as indicator for industrial Pollution (PDF-fil)
Dr. Mathias Milz, LTU

Satellitsystem för övervakning av radiosignaler av militärt/säkerhetsintresse(PDF-fil)
Beyond Gravity

Space autonomy for enabling the Next-generation Space Mission (PDF-fil)
George Nikolakopoulus, LTU

Space Based Solar Power (SBSP) & Space infrastructure with mining (PDF-fil)
Jan-Erik Wahlund, IRF

Sub-spacecraft capabilities for planetary exploration (PDF-fil)
Jan-Erik Wahlund, IRF
Peter Rathsman, OHB
Emil Vinterhav, Vinterstellar

Space safety monitoring unit for Lunar Gateway cargo (PDF-fil)
M. Shimoyama, IRF
M. Yamauchi, IRF
Nickolay Ivchenko, KTH

Spacecraft in Plasma Simulation Framework (concept)(PDF-fil)
Oleg Shebanits

SpaceLab Kiruna (PDF-fil)
Stas Barabash, IRF

Sverige nyttjar Copernicus för Den gröna given (PDF-fil)
Maria Nilsson, Metria

Sveriges rymdväderscenter(PDF-fil)
Peter Wintoft, IRF

Towards sustainable space science in Sweden(PDF-fil)
Oleg Shebanits

Tribokorrosion på Mars (PDF-fil)
Erik Nyberg, LTU

Återanvändbar sondraket (PDF-fil)
Karin Holmqvist, SSC

Presentationer 

Fler kvinnor på alla nivåer inom rymdsektorn (PDF-fil)
Gabriella Stenberg Wieser, IRF

Centrum för rymdlägesbild (Extern länk)
Daniel Kastinen, IRF
Johan Kero, IRF

Hållbart tillträde till rymden (PDF-fil)
Karin Holmqvist, SSC

Machine learning based health monitoring for highly reusable launch vehicles (PDF-fil)
Jens Fridh, KTH
Jules Heldens, KTH

Nationell forskarskola i Rymdteknik (PDF-fil)
Marta-Lena Antti, LTU

Rain over Africa (PDF-fil)
Patrick Eriksson, Chalmers
Lilian Hee, Chalmers

Rymddata för kontinuerlig vetskap om jordens tillstånd: Ett planetärt öga (PDF-fil)
Steve Spittle, Global Trust

Rymdparasoll för att motverka global temperaturökning (PDF-fil)
Prof. Christer Fuglesang, KTH

SpaceLab Kiruna (PDF-fil)
Stas Barabash, IRF

Sverige nyttjar Copernicus för Den gröna given (PDF-fil)
Maria Nilsson, Metria

Säkerhet i och till Rymden -Försvarsmaktens perspektiv (PDF-fil)
Överste Lars Jäderblom, Senior Rådgivare Flygstaben