Initiativseminarium: Industrin, akademin och försvaret lyfter rymden – Hållbarhet i rymden och på jorden

Framsynta rymdsatsningar positionerade tidigt svensk forskning, innovationsförmåga och industriell utveckling. För att hålla takt med omvärlden krävs nya idéer och fortsatta satsningar.
Jorden
NASA
´
Publicerad
2022-07-12
Dela artikel:

Rymdstyrelsen har under det gångna året tagit ett initiativ med målsättningen att tillsammans med akademi, industri och försvar stärka Sverige och svensk rymdverksamhet. Inom ramen för initiativet bjöds nyligen externa aktörer in att komma med förslag på idéer, projekt och program som kan bidra till att skapa nytta för samhället. Gensvaret har varit fantastiskt!

Under seminariet kommer vi att lyssna till och diskutera några av de förslag som kommit in, och ta del av initiativets övergripande vision för en framstående svensk rymdverksamhet inom Hållbarhet i rymden och Hållbarhet på jorden.

Vi kommer även att få lyssna till tre talare som delar med sig av sina perspektiv på rymdverksamhet:
• Anna Rathsman (Rymdstyrelsen)
• Björn Sandén (Chalmers)
• Lars Jäderblom (Flygvapnet)
• Christer Fuglesang (SAAB och KTH)

Läs mer om idéutlysningen: "Hållbarhet i rymden och på jorden" 

Övergripande information

Datum: måndag 22 augusti

Tid: 10:00 – 16:30

Ort: Göteborg

Lokal: Lindholmen Science Park - Pascal. Lindholmspiren 5

Språk: Seminariet hålls på svenska, med enstaka presentationer på engelska.

Agenda (Uppdateras löpande)

9.30-10.00 – Kaffe serveras innan start

10.00 – Välkomna och introduktion till initiativet Industrin, akademin och försvaret lyfter rymden

Hållbarhet i Rymden

Tema 1 – Hållbart tillträde till rymden
• Hållbart tillträde till rymden (SSC)
• Återanvändbar sondraket (SSC)
• Advanced health monitoring technology for highly reusable launch services (KTH)

Tema 2 – Säkerhet i rymden
• Centrum för rymdlägesbild (IRF)
• Antenna array in space for space debris surveillance (IRF)
• Observation och katalogisering av rymdskrot in-situ i rymden (OHB)

Lunch

Hållbarhet på jorden

Tema 3 – Att förstå jorden från rymden
• Rymddata för kontinuerlig vetskap om jordens tillstånd: Ett planetärt öga (SSC/GlobalTrust)
• Sverige nyttjar Copernicus för Den gröna given (Metria m.fl.)
• Rain over Africa (Chalmers)

Tema 4 – Forskning och kompetens i rymdsektorn
• Nationell forskarskola i rymdteknik (LTU)
• Fler kvinnor på alla nivåer inom rymdsektorn (IRF)
• Space Lab at IRF (IRF)

Avslutande ord

16.30 Slut

Anmälan
Begränsat antal platser

Anmäl dig här senast den 19 augusti

Nu finns ett urval av de presentationer och förslag som visades under seminariet på Chalmers 22 augusti.