Var med och stärk svensk rymdverksamhet

Vill du bidra till att stärka Sverige med hjälp av rymdverksamhet? Då vill vi ha dina idéer! Sverige är, i förhållande till sin storlek, en viktig europeisk rymdnation. Framsynta rymdsatsningar positionerade tidigt svensk forskning, innovationsförmåga och industriell utveckling. För att hålla takt med omvärlden krävs nya idéer och fortsatta satsningar.
´
Publicerad
2022-05-25
Sista ansökningsdag:
2022-06-22 12:00
Dela artikel:

Rymdstyrelsen har under det gångna året tagit ett initiativ med målsättningen att tillsammans med akademi, industri och försvar stärka Sverige och svensk rymdverksamhet. Genom att verka för ökade investeringar som kan utveckla svenska förmågor och skapa nytta för olika delar av samhället kan vi tillsammans uppnå målet.

Inom initiativet har två visioner utarbetats: Hållbarhet i rymden och Hållbarhet på jorden.

Hållbarhet i rymden

Med hållbarhet i rymden avser vi hur Sverige kan bli ett föregångsland i att bedriva en hållbar rymdverksamhet, både miljömässigt och ekonomiskt. Inom visionen vill vi skapa förmågor inom till exempel rymdlägesbild, hållbara rymdsystem och regelverk samt hållbara uppsändningar och framdrivning.

Hållbarhet på jorden

Med hållbarhet på jorden avses hur Sverige kan bli ett föregångsland i att utnyttja rymden och en snabbt växande ström av olika data från satelliter. Med hjälp av rymden kan vi tillsammans stärka och vidareutveckla samhällets funktionalitet och därmed skapa bättre förutsättningar för en hållbar och fredlig utveckling på jorden. Generering, överföring samt bearbetning och tillgängliggörande av data (inte minst tjänster) är tre förmågor vi tror är viktiga inom visionen.

Vi behöver dina idéer

Vi söker nu förslag på idéer, projekt eller program som kan bidra till att bygga ny kompetens och skapa nytta för vårt samhälle. Av de förslag vi mottar kommer vi att bjuda in ett antal till ett inspirationsseminarium i augusti för korta presentationer och efterföljande diskussion.

Bland förslagen hoppas vi även hitta initiativ som kan passa in i en större satsning med möjlig framtida finansiering från svenska eller europeiska medel. 

Inget förslag är för litet eller för stort. Förslagen kan vara på tidigt idéstadium eller mer genomarbetade. Har du ett förslag vill vi se att du skickar det till oss senast den 22 juni.

Vi ber dig då inkludera följande i din beskrivning som bör rymmas på en sida:

  • Kort beskrivning av hur förslaget löser ett befintligt problem och skapar nytta för olika typer av användare i vårt samhälle
  • Kort beskrivning av teknikens nuvarande utvecklingsstatus, ungefärligt investeringsbehov och tidplan för realisering (till exempel ”konceptstadium”, ”X-Y MSEK” och ”3-5 år”)
  • Projektägare samt andra deltagande aktörer och deras roller
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter

Skicka ditt förslag till rymdstyrelsen@snsa.se senast den 22 juni, ange Hållbarhet i rymden eller Hållbarhet på jorden i rubrikraden. Om du har några frågor kan du också skicka e-brev till rymdstyrelsen@snsa.se (ange Hållbarhet i rymden eller Hållbarhet på jorden i rubrikraden).