Stängda utlysningar

  • NRFP-SMF 2016

    03 maj 2018

    NRFP-SMF 2016 är ett nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora företag. Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära...

  • RyT 2018, rymdtekniska tillämpningar

    03 maj 2018

    Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT...