Forskning hero
Forskning

Utlysningar

Forskning

Rymdstyrelsen stöder i första hand forskningsprojekt som utnyttjar utrustning i rymden, på sondraketer och under höghöjdsballonger.