Så behandlas personuppgifter hos Rymdstyrelsen

´
Publicerad
2018-05-03
Uppdaterad
2020-03-10
Dela artikel:

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Rymdstyrelsen.

Kontaktuppgifter:
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna

E-post: rymdstyrelsen@snsa.se
Telefon: 08-40 90 77 00

Dataskyddsombudet kan nås via e-post: rymdstyrelsen@snsa.se.

 

Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Ansökan om och bedömning av forskningsanslag, teknikutvecklingsstöd eller resebidrag

Ändamål

Rymdstyrelsen behandlar ansökan om att erhålla forskningsanslag, stöd för teknikutveckling, resebidrag etc. Det är nödvändigt för Rymdstyrelsen att få dessa personuppgifter eftersom det annars inte går att identifiera den som ansöker om ekonomiskt stöd för forskning, teknikutveckling eller resa. Ansökan kan inte hanteras utan personuppgifter.

Hanteringen av ansökningar hos Rymdstyrelsen sker inte automatiskt utan varje ansökan prövas. För att få stöd i bedömningen av ansökningar om forskningsanslag, teknikutveckling eller resebidrag behöver Rymdstyrelsen också anlita experter. Rymdstyrelsen samlar in personuppgifter om experter som bistår i bedömningen av ansökan om forskningsanslag, teknikutveckling eller resebidrag. 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla kravet på att fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet. Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är myndighetsutövning.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av ansökningar är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn och personnummer
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer
- Ansökningsuppgifter, ex. anställningsförhållande eller CV

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till myndigheten (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar). Det finns också leverantörer av ekonomiska och administrativa tjänster (såsom fakturering). I dessa uppdrag kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Personuppgifter om sökande av forskningsanslag, teknikutveckling eller resebidrag är en del av dokumentationen som de externa experterna tar emot för bedömning. De externa experterna kan finnas i länder utanför EU/EES. Överföringen av personuppgifterna till experterna är nödvändig för att bedömningen av ansökan om anslag ska kunna utföras. Arbetet med fördelning av anslag till rymdforskning etc. har ett så kallat allmänt intresse men innefattar också myndighetsutövning.  

Lagringstid för personuppgifterna

Personuppgifterna är del av ärenden som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

 

Ansökan om praktikplats/utbildning

Ändamål

Rymdstyrelsen behandlar ansökan om att erhålla praktikplats eller utbildning. Det är nödvändigt för Rymdstyrelsen att få dessa personuppgifter eftersom det annars inte går att identifiera den som ansöker om praktikplats eller utbildning. Ansökan kan inte hanteras utan personuppgifter.

Hanteringen av ansökningar hos Rymdstyrelsen sker inte automatiskt utan varje ansökan prövas. 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla kravet på att fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet. Möjligheten till praktikplats och utbildning är också ett led i myndighetens arbete med att främja ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga. Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är myndighetsutövning men också ett allmänt intresse..

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av ansökningar är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn och personnummer
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer
- Ansökningsuppgifter, ex. anställningsförhållande eller CV

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till myndigheten (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar). Det finns också leverantörer av ekonomiska och administrativa tjänster (såsom fakturering). I dessa uppdrag kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Personuppgifterna lämnas sedan ut till aktuell anordnare av praktikplats respektive utbildningsställe. 

Lagringstid för personuppgifterna

Personuppgifterna är del av ärenden som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

 

Ansökan om arbete

Ändamål

Rymdstyrelsen behandlar ansökningar i rekryteringsförfaranden. Det är nödvändigt för Rymdstyrelsen att få dessa personuppgifter eftersom det annars inte går att genomföra rekryteringsprocessen. Ansökan kan inte hanteras utan personuppgifter som möjliggör identifiering och kontakt med sökande.

Hanteringen av ansökningar hos Rymdstyrelsen sker inte automatiskt utan varje ansökan prövas.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna rekrytera personal till sin verksamhet. Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är myndighetsutövning men också ett allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av ansökningar är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn och personnummer
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer
- Ansökningsuppgifter, ex. anställningsförhållande, CV och annan profilinformation 

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till myndigheten (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar).  I dessa uppdrag kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Vid stort söktryck kan Rymdstyrelsen komma att anlita externt rekryteringsstöd. En leverantör av rekryteringstjänster skulle inom ett sådant uppdrag ha tillgång till personuppgifter. Om Rymdstyrelsen väljer att använda sig av externt rekryteringsstöd så lämnas information om detta till de sökande under rekryteringen.

Lagringstid för personuppgifterna

Personuppgifterna är del av ärenden som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

De handlingar som skickats in av sökande som inte tilldelats tjänsten gallras två år efter att anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Spontanansökningar som inkommer utan att en tjänst har annonserats gallras omedelbart eller alternativt efter att kontakt tagits med den som skickat in ansökan.

 

Ansökan om tillstånd för rymdverksamhet

Ändamål

Rymdstyrelsen behandlar ansökan om att erhålla tillstånd för rymdverksamhet. Det är nödvändigt för Rymdstyrelsen att få dessa personuppgifter eftersom det annars inte går att identifiera den som ansöker om tillståndet. Ansökan kan inte hanteras utan personuppgifter.

Hanteringen av ansökningar hos Rymdstyrelsen sker inte automatiskt utan varje ansökan prövas.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla kravet på att kunna tillmötesgå ansökan om tillstånd för rymdverksamhet. Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är ett så kallat allmänt intresse men innefattar också myndighetsutövning.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av ansökningar är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn och personnummer
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till myndigheten (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar). Det finns också leverantörer av ekonomiska och administrativa tjänster (såsom fakturering). I dessa uppdrag kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Lagringstid för personuppgifterna

Personuppgifterna är del av ärenden som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

 

Ansökan om tilldelning av mycket högupplöst satellitdata

Ändamål

Rymdstyrelsen behandlar ansökan om att erhålla tilldelning av mycket högupplöst satellitdata. Det är nödvändigt för Rymdstyrelsen att få dessa personuppgifter eftersom det annars inte går att identifiera den som ansöker om tilldelning av mycket högupplöst satellitdata. Ansökan kan inte hanteras utan personuppgifter.

Hanteringen av ansökningar hos Rymdstyrelsen sker inte automatiskt utan varje ansökan prövas.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla kravet på att kunna tillmötesgå ansökan om mycket högupplöst satellitdata. Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är ett så kallat allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av ansökningar är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till myndigheten (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar). Det finns också leverantörer av ekonomiska och administrativa tjänster (såsom fakturering). I dessa uppdrag kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Mottagare av ansökan är också de aktörer som administrerar tillgången till mycket högupplöst satellitdata. Mottagarna i det fallet behöver uppgifterna för att kunna genomföra administrationen.

Lagringstid för personuppgifterna

Personuppgifterna är del av ärenden som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

 

Informationsfrämjande åtgärder

Ändamål

Rymdstyrelsen tar fram information och dokumentation om rymd- och fjärranalysområdet. Sådan information kan innehålla personuppgifter i form av personnamn och bilder på igenkännbara personer. Informationen publiceras på Rymdstyrelsens webbsida men skickas också ut på begäran. De personuppgifter som kan finnas i informationsmaterialet bedöms som nödvändiga för att bidra till tydlighet och förståelse av bland annat forskning inom rymdfrågor.

I de fall ett utskick görs finns upprättade kontaktlistor av intresserade. Kontaktlistor upprättas också för inbjudningar till olika former av informationsträffar eller utbildningar.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla kravet på att främja ändamålsenlig informations och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samt att verka för ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga.  Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är ett så kallat allmänt intresse.  

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av informationsfrämjande åtgärder är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn,
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som levererar IT-tjänster till myndigheten (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar). Det finns också leverantörer av ekonomiska och administrativa tjänster (såsom fakturering). I dessa uppdrag kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Lagringstid för personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i kontaktlistor tas bort när personuppgifterna inte längre är aktuella. Personuppgifter i informationsmaterial bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

 

Internationellt deltagande

Ändamål

Rymdstyrelsen deltar i internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete. Myndigheten verkar också som kontaktperson mot internationella rymd- och fjärranalysorganisationer. Rymdstyrelsen tar fram både mötesprotokoll och reserapporter inom sitt internationella arbete.

Sådana dokument innehåller personuppgifter men det finns också kontaktlistor upprättade.  

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla kravet på att delta i det internationella samarbetet där personuppgifter behövs för att kunna upprätthålla kontakter etc.  Den rättsliga grunden för att registrera personuppgifter i det här fallet är ett så kallat allmänt intresse. 

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för det internationella arbetet är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn,
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer.

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som hjälper myndigheten med IT-tjänster (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar) och med ekonomisk administration (såsom fakturering). I arbetet med IT-tjänster kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Lagringstid för personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i kontaktlistor tas bort när personuppgifterna inte längre är aktuella. Personuppgifter i informationsmaterial bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

 

Ekonomiredovisning

Ändamål

Rymdstyrelsens verksamhet kräver ekonomiredovisning där bland annat uppgifter om en kontaktperson finns registrerade.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Rymdstyrelsen ska kunna uppfylla sin bokföringsskyldighet. Den rättsliga grunden i det här fallet är rättslig förpliktelse. I vissa fall kan även en rättslig grund vara att uppfylla avtal. Samt återigen i andra fall kan det handla om det allmänna intresset att ha en fungerande funktion och förvaltning hos myndigheten. 

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behövs för hantering av fakturor är:
- Identitetsuppgifter, ex. namn
- Kontaktuppgifter, ex. adress, e-postadress och telefonnummer

Vilka kan Rymdstyrelsen komma att dela personuppgifterna med?

Rymdstyrelsen har så kallade personuppgiftsbiträden som hjälper myndigheten med IT-tjänster (såsom nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar) och med ekonomisk systemadministration. I arbetet med IT-tjänster kan personuppgiftsbiträdena komma att behandla personuppgifter.

Lagringstid för personuppgifterna

Verifikationer sparas i 10 år.

 

Rättighet att få registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Den vars personuppgifter är registrerade (den registrerade) hos Rymdstyrelsen har rätt att få ut ett så kallat registerutdrag som redogör för ändamålet, kategorier av personuppgifter, mottagare och lagringsperioder. Den som vill få ett registerutdrag behöver lämna uppgifter om sig själv så att Rymdstyrelsen kan vara säker på att informationen lämnas till rätt person.

Den registrerade kan begära att få personuppgifterna rättade om de är felaktiga. Den registrerade kan också begära att få personuppgifterna raderade om

- Personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet som de samlades in för,

- Personuppgiftsbehandlingen inte har en korrekt rättslig grund,

- Personuppgifterna behöver raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Rymdstyrelsen omfattas av,

- Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) (på begäran av den som har föräldraansvaret) och insamlandet av personuppgifter har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Rymdstyrelsen kan komma att behöva neka begäran om radering av personuppgifter för att uppfylla vissa krav om

- yttrande- och informationsfrihet,

- en rättslig förpliktelse, ex. förpliktelser som beror på skattelagstiftning,

- att uppgifterna behövs för hälsa och sjukvård,

- arkivändamål eller statistiska ändamål

- att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Begränsning av personuppgiftsbehandling

Den registrerade kan kräva att behandlingen begränsas om

- personuppgifterna inte är korrekta,

- om behandlingen inte är laglig men den registrerade begär begränsning istället för radering,

- personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet,

Skulle en behandling ha begränsats enligt ovan får Rymdstyrelsen bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

 

Mottagare av personuppgifter måste också göra önskade justeringar

Rymdstyrelsen ska underrätta sina personuppgiftsbiträden om eventuella rättelser och radering av personuppgifter eller begränsning av personuppgiftsbehandling.

 

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att Rymdstyrelsen hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.