Så säger lagen

Alla som vill bedriva icke-statlig verksamhet i yttre rymden måste söka tillstånd via Rymdstyrelsen. Verksamhet som kräver tillstånd är utsändning av satelliter samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt påverka satelliter i sin bana. Uppsändning av sondraketer räknas inte som rymdverksamhet.
´
Publicerad
2018-05-16
Dela artikel:

År 1967 ratificerade Sverige FN-fördraget innehållande principer för staternas uppträdande vid utforskande av rymden. Enligt fördraget gäller att icke-statlig rymdverksamhet inte får bedrivas utan tillstånd. Det svenska tillståndsförfarandet för att bedriva rymdverksamhet regleras i ”Lag om rymdverksamhet”, SFS nr 1982:963 .

Tillstånd att bedriva rymdverksamhet söks via Rymdstyrelsen. Ansökan måste specificera vad verksamheten utgörs av. Det lämnas således inga ”öppna tillstånd” att bedriva rymdverksamhet, utan en aktör måste ansöka om tillstånd för varje aktivitet. Tillståndet om att bedriva rymdverksamhet medges sedan av regeringen som fattar sitt beslut utifrån Rymdstyrelsens yttrande.

I ansökan som gäller utsändning av en satellit ska alla uppgifter ingå som behövs för att Sverige ska kunna registrera satelliten hos FN. Mer information om detta finns på United Nations Office for Outer Space Affairs webbplats.

Den som har tillstånd att bedriva rymdverksamhet måste årligen rapportera status för sina aktiviteter till Rymdstyrelsen så länge aktiviteterna pågår.

Mall för ansökan

Mallen för ansökan om att få bedriva rymdverksamhet kan laddas ned via denna länk: Mall för ansökan om tillstånd till rymdverksamhet

Mallen är gjord i Microsoft Word, men den sökande får överföra strukturen till ett annat ordbehandlingsprogram. Oberoende av val av ordbehandlingssystem bör ansökan inlämnas i PDF-format till rymdstyrelsen@snsa.se med ämnet ”Ansökan om tillstånd till rymdverksamhet”. Om inte bekräftelse om mottagande erhållits inom ett par dagar bör kontakt tas med Rymdstyrelsen.