Hero Image
Rymddata

BalticSatApps

Stimulerar innovation och tjänsteutveckling

Rymdstyrelsen deltar i det EU-finansierade projektet BalticSatApps. Projektets syfte är att snabba på och öka marknadsupptaget av satellitdata i Östersjöregionen genom att använda behov och samhällsutmaningar som grund för att, tillsammans med utvecklare, stimulera innovation och tjänsteutveckling.
Publicerad
2018-03-28

Projektet ska också ge kunskap om hur regionala vetenskaps och teknikparker ska kunna stödja små och medelstora företag i den framväxande jordobservationsmarkanden genom skräddarsydda accelerationsprogram. Projektet fortgår under tre års tid och Rymdstyrelsens tilldelade finansiering omfattar totalt 227 864,50 euro.

Läs mer om BalticSatApps och EU-finansieringen.

New business opportunities from satellite data

In the last 30 years, substantial R&D efforts in the field of Earth Observation (EO) have been made globally. At EU level, EO activities are coordinated with the Copernicus programme, which is one of the leading providers of EO data. However, technical barriers currently prevent users from fully exploiting the data and information that Copernicus delivers. The combination of space data with other data sources and technologies open up many business opportunities for all Member States. Stronger links with the commercial downstream sector are essential to develop tailor-made applications, reach out to new users and connect the space sector with other sectors.

The BalticSatApps project speeds up innovation creation

The project aims at speeding up the market uptake of EO satellite data in the Baltic Sea Region by utilising societal challenges and needs along with the developer community as innovation drivers. As a result of the project, awareness and access to the data provided by the Copernicus programme will be improved, and demand and innovation will be stimulated through co-creation methodologies and iterative development. Regional science and technology parks will also have learned how to support SMEs in the emerging EO market by running tailored acceleration programs. Throughout this process, the BalticSatApps partners will further develop their capacity to untap the innovation potential of the EO sector.

For more information, visit the BalticSatApps website.

Large Image