Öppen utlysning till forskare i Sverige att ansöka om stöd till en karriärtjänst riktad mot rymdforskning, inklusive jordobservation. Ansökningsperioden pågår fram till den 11 maj 2022 klockan 14:00 och ansökningen görs i systemet Prisma.