HR 6819. Artistisk tolkning
ESO/L. Calçada
Forskning

Stöd till en karriärtjänst riktad mot rymdforskning, inklusive jordobservation. 2022-C

Öppen utlysning till forskare i Sverige att ansöka om stöd till en karriärtjänst riktad mot rymdforskning, inklusive jordobservation. Ansökningsperioden pågår fram till den 11 maj 2022 klockan 14:00 och ansökningen görs i systemet Prisma.