Dags att lämna förslag till nästa forskningssatellit inom Esas jordobservationsprogram – Explorer 11
ESA
´
Publicerad
2020-05-26
Sista ansökningsdag:
2020-09-18 23:59
Dela artikel:

ESA har nu öppnat utlysningen av nästa Explorer jordobservationssatellit EE-11 för uppsändning 2031. Explorer-satelliterna tas fram inom ramen för forskningsprogrammet Future EO som utgör ryggraden i Esas jordobservationssatsning. Kostnadsramen ska vara strikt 450 meuro varav industriarbeten om 250 meuro. Första fas i arbetetbeslutas om ett år och urvalet görs 2025 införnästa ministermöte i Esa. Alla förslag är välkomna som grundas på Esas forskningsstrategi för jordobservation. För att uppnå en hög innovationsgrad tillåts även förslag med relativt låg vetenskaplig mognad (SRL). Samma kriterier ska tillämpas som för tidigare satellituppdrag.

Som ett första steg ska tre förslag till satellitmissioner väljas utan inbördes prioritet. Var och en ska genomgå två parallella fas 0 studier, totalt sex i konkurrens. Den vetenskapliga kommitten ACEO kommer att välja två av dem för att gå vidare.

Första steget i urvalet, ”letters of intent” ska vara inlämnade senast den 18 september 2020.

Du hittar mer information här:

https://eopro.esa.int/earth-explorer-mission-11-mission-ideas/