Tillgänglighetsredogörelse

Vi på Rymdstyrelsen vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här redogör vi för hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
´
Publicerad
2022-03-01
Dela artikel:

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen eventuellt inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från Rymdstyrelsen.se som inte är tillgängligt, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi kan hjälpa dig och får veta att problemen finns. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vi är alltid tacksamma för feedback.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till DIGG om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Vissa bilder är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare
  • Översikt av innehållet är enbart tillgängligt via huvudmeny
  • Text på annat språk än svenska är ej definierat för skärmläsare

Vi arbetar med att åtgärda brister så att sidan ska vara fullt tillgänglig för alla.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har genomfört både automatiserade och manuella tester av Rymdstyrelsen.se. Den senaste gjordes hösten år 2020.