Planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till Horisont 2020

Ansökningarna behandlas löpande. Sista tillfället att skicka in en ansökan om planeringsbidrag är åtta veckor innan den aktuella Horisont 2020-utlysningen stänger.
´
Publicerad
2018-05-03
Dela artikel:

Bakgrund

Rymdstyrelsen vill uppmuntra svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 och erbjuder därför ett planeringsbidrag för kostnader i samband med ansökningar till någon av utlysningarna i ramprogrammet. Sökanden kan vara antingen partner eller koordinator i det projekt ansökan gäller och projektet skall ha adekvat koppling till rymdverksamhet. 
Läs mer om Horisont 2020 Rymd och ladda ner arbetsprogrammet från EU:s webbsida (engelska)

Rymdstyrelsen ger stöd till forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och motsvarande icke vinstdrivande organisationer.

 

Syfte

Syftet är att stimulera fler svenska aktörer att söka bidrag från Horisont 2020. Planeringsbidraget skall täcka kostnader för att utforma en konkurrenskraftig ansökan. Kostnader som täcks är personalkostnader, faktiska reskostnader och relevanta konsultkostnader.

Fakta om programmet

Stödet uppgår till maximalt 150 000 SEK. Bidraget betalas ut när EU-ansökan registrerats och ekonomisk redovisning lämnats till Rymdstyrelsen. Vid tvåstegsförfarande betalas 50 procent ut när EU-ansökan registrerats i första steget och 50 procent när EU-ansökan registrerats i det andra steget. 

 

Ansökan

Ansökan bedöms utifrån hur sökanden avser att etablera ett projektkonsortium och konsortiets utformning relativt kraven i regelverket för Horisont 2020 samt sökandens roll i konsortiet och konsortiets förmåga att realisera projektet. I bedömningen av sökandens roll i konsortiet kommer skillnad att göras på koordinator relativt partner.


Ansökningsblankett (Doc)

Anvisningar för ansökan (PDF)

 

Rapportering

Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.

Ekonomisk slutredovisning (Word)

Ekonomisk slutredovisning (PDF)

Anvisningar till ekonomisk slutredovisning (PDF)

 

Ansökningarna behandlas löpande. Sista tillfället att skicka in en ansökan om planeringsbidrag är åtta veckor innan den aktuella Horisont 2020-utlysningen stänger.