Rymdstyrelsens stöd till framtida vetenskapliga rymdprojekt

Detta är Rymdstyrelsens stöd till framtida vetenskapliga rymdprojekt. Detta är en stående utlysning som behandlas löpande.
´
Publicerad
2018-05-03
Dela artikel:

Denna stående utlysning vänder sig till forskare i Sverige som står i begrepp att engagera sig på djupet i förberedelser för och förslag på hela eller delar av framtida internationella rymdforskningsprojekt. Ofta sker detta genom deltagande i ett internationellt konsortium av forskare (härefter kallat ”konsortiet”) som gemensamt tar fram ett förslag på ett rymdprojekt eller ett vetenskapligt instrument för rymdflygning. Delar av denna utlysning kan också passa forskare som förbereder deltagande i projekt inom Elips-programmet och på den Internationella rymdstationen.

Stöd inför framtida rymdforskningsprojekt  (PDF-fil, 27,0 kb)