Vad är skillnaden?

Det far runt många himlakroppar av sten, is och mineraler i rymden. Vad de kallas beror på var de befinner sig och om de har en synlig ljussvans eller inte.
´
Publicerad
2018-03-06
Dela artikel:

Asteroid, komet, meteoroid, meteorit och meteor

Vad är egentligen skillnaden på en asteroid, komet, meteoroid, meteorit och meteor? Det är faktiskt inte det lättaste att hålla koll på.

Kort sagt är ordet asteroid främst sammankopplat med fasta himlakroppar i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Dessa kan ses som kvarvarande rester efter bildandet av planetsystemet. Den största, Ceres, är nästan tusen kilometer stor, men de flesta är långt mindre, ju mindre desto talrikare. En mindre andel av asteroiderna har fått sina banor störda och hittas bland de inre planeterna, där de kan kollidera med dessa. Objektet som kolliderade med jorden för 66 miljoner år sedan och blev slutet för de stora dinosaurierna var sannolikt en sådan asteroid.

Dinosauriernas sista dag på jorden

Det inre planetsystemet får också ibland besök av små himlakroppar med lättflyktiga ämnen (bl.a. is) från solsystemets utkanter. När ytlagret upphettas av solen bildas en mycket tunn men synlig svans av utströmmande material, förr betraktad som en ”hårig stjärna” vilket gett namnet komet. Idag kan vi även studera dessa himlakroppar på längre avstånd då de är kalla och inaktiva (utan svans) långt från solen och dessa kallas kometkärnor.

Sedan urminnestider har människan kunnat se meteorer, även kallade ”stjärnfall”, som syns under någon eller några sekunder. De är oftast sandkornsstora rymdobjekt som tränger in i atmosfären med hög fart och hettas upp och förintas. Lite större bumlingar lyser starkare och längre och kallas bolider. Är den tillräckligt stor och massiv för att överleva passagen ner genom atmosfären kan den, eller delar av den, hittas som märkliga stenar på marken, kallade meteoriter, vilka ofta återfinns på museer. För att ytterligare komplicera nomenklaturen används ordet meteoroid om dessa små himlakroppar när de rör sig ute i rymden. Det finns ingen klar gräns mellan dessa och de större asteroiderna. Många är fragment från kollisioner mellan asteroider eller utslängt material från kometer.

Hur stora är meteoriter, asteroider och kometer?

Himlakropparna som beskrivs ovan kan variera mycket i storlek – de kan vara små som sandkorn eller stora som klippblock. Den asteroid som blev början på slutet för dinosaurierna på jorden för 66 miljoner år sedan var större än Mount Everest.

Behöver man vara rädd för att himlakropparna träffar jorden?

Det finns idag inga himlakroppar som är ett direkt hot mot jorden. Rymdorganisationer världen runt lägger varje år stora summor pengar på att övervaka och räkna ut sannolikheten för att himlakroppar ska träffa jorden. Läs mer om hur det går till här.