Avståndet mellan planeterna hero
Nasa
Upptäck rymden

Avståndet mellan planeterna

Så långt är det mellan planeterna i vårt solsystem

Vårt solsystem består av åtta planeter som alla kretsar kring vår stora och heta sol. Dessutom finns det här ett antal dvärgplaneter och flera månar som kretsar kring de olika planeterna.
Avståndet mellan planeterna
Esa
Planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Avstånden på bilden är inte skalenliga. Foto: Esa
Publicerad
2018-05-22
Uppdaterad
2021-12-08
Dela artikel:

Det är svårt att säga hur långt avståndet är mellan planeterna i vårt solsystem. Dels för att alla planeter hela tiden rör på sig och dels för att de inte ligger i en rak linje ut från solen, plus att omloppsbanorna inte är perfekta cirklar. Banorna är istället elliptiska (en ellips har formen av en tillknuffad cirkel) där solen inte alltid är i mitten. 

Inom astronomin används längdmåttet astronomisk enhet (astronomical unit), förkortat au, för att mäta avstånd i solsystemet. En astronomisk enhet (1 au) var tidigare lika mycket som medelavståndet mellan solen och jorden. Sedan 2012 är en au preciserat till 149 597 870 700 meter eller knappt 150 miljoner kilometer.

För att inte hamna i alltför mycket matematiska missar brukar avstånden till planeterna rapporteras i medelvärden. På 1700-talet publicerades en studie som presenterade Titius-Bodes lag. Lagen, eller sambandet, visar att planeternas banavstånd i solsystemet ökar geometriskt med en faktor två ut från solen. Det ger följande tabell:

Planet Avstånd från solen (au)
Merkurius 0,39
Venus 0,72
Jorden 1
Mars 1,52
Jupiter 5,2
Saturnus 9,54
Uranus 19,2
Neptunus 30,06

Genom denna lag kan man räkna ut det relativa avståndet mellan planeterna men inte det faktiska. 

För att ta reda på exakt hur långt det är till en planet just nu kan man ta hjälp av olika sidor på nätet. Exempelvis:

The Sky Live

NASA:s Eyes Solar System

Solar System Scope

Hur långt är det till månen?

Det är cirka 385 000 kilometer månen. Men avståndet mellan jorden och månen ökar med cirka tre centimeter per år vilket gör att det exakta svaret förändras över tid.

Läs mer om månen.

Res i solsystemet i Sverige

Om du vill få en känsla för avstånden i vårt solsystem kan du kika på projektet Sweden Solar System. Projektet går ut på att placera ut storleksmässigt och avståndsmässigt korrekta avbildningar av planeterna, i förhållande till Globen i Stockholm, som föresäller solen.