Hero Image
Nasa

Analyser av Mini-EUSO data från ISS inför framtida detaljerade studier av ultrahög energetisk kosmisk strålning

JEM-EUSO-projektet ska runt 2023 placera en stor detektor på den internationella rymdstationen ISS för att mäta spår från rymdens allra mest energetiska partiklar.

Från rymden kommer ett kontinuerligt flöde av strålning och subatomära partiklar som bombarderar jorden. De kommer från närliggande källor som solen och från avlägsna galaxer. Bland de vanligaste partiklarna finns protoner och atomkärnor, men deras rörelseenergi kan variera enormt: från mindre än 0.1 nJ till över 10 J. De ultra-högenergetiska partiklarna med energi över 1 J är mycket sällsynta och därför väldigt svåra att studera. En detektor på ISS på 400 km höjd ger möjlighet att observera väldigt stora ytor. En infallande ultra-högenergetisk kosmisk partikel reagerar högt upp i atmosfären med luftmolekyler, vilket initierar en enorm skur av subatomära partiklar, som i sin tur alstrar UV-ljus. Ljuset från skuren ska filmas från ISS med speciella kameror. De främsta vetenskapliga frågorna är varifrån i universum kommer dessa partiklar och hur kan de få så enorma energier.

För att verifera teknologin och göra bakgrundsmätningar skickas experimentet Mini-EUSO upp i år. En Post-doc söks för att annalysera data som även erbjuder unika forskningsmöjligheter inom områden utanför astropartikelfysik: meteorer, atmosfäriska fenomen, bioluminiscens och UV-karta av mänskligt skapat UV-ljus nattetid.

Dnr
143/19
Projektledare
Christer Fuglesang
Lärosäte
Kungliga tekniska högskolan
2020
714 kkr
2021
732 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 446 kkr