Hero Image
Nasa

Hur unga stjärnhopar ger drivkraft åt galaxutveckling

Tack vare rymdteleskopet Hubble kan vi studera stjärnorna i närliggande galaxer och undersöka hur de bildas och utvecklas. I det här projektet som heter "CLUES to galaxy evolution" kommer vi fokusera på studier av unga stjärnhopar, kompakta stjärntäta regioner som innehåller de mest massiva stjärnorna som bildas i galaxer. CLUES möjliggör nästa stora steg framåt mot att förstå hur återkopplingsmekanismer från väldigt massiva stjärnor som ligger i stjärnhopar modifierar det galaktiska interstellära mediet. Vi vill använda informationen som finns i mycket unga (<10 miljoner år) UV ljusstarka stjärnhopars kortvågiga UV spektrum för att undersöka grundläggande egenskaper hos massfördelningen av stjärnorna som bildas i unga stjärnhopar och de resulterade gasrörelserna som dessa kraftfulla energikällor orsakar i galaktiska interstellära mediet.

Dnr
158/19
Projektledare
Angela Adamo
Institution
Stockholms universitet
2020
865 kkr
2021
828 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 693 kkr