Fusion av sensordata för kartläggning av förändringar av skogsbiomassa hero
Nasa

Fusion av sensordata för kartläggning av förändringar av skogsbiomassa

Skogsinformation är viktig för klimatrelaterade förhandlingar och rapportering. Traditionellt har skogsinventeringar baserats på omfattande fältmätningar. Nya fjärranalysdata, särskilt laserdata, erbjuder möjligheter att göra inventeringar kostnadseffektivt, samt i områden där fältstickprov inte kan insamlas. Ett sentida exempel är NASAs Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI), som insamlar stickprovsvisa fjärranalysdata via ett laserinstrument på den internationella rymdstationen. Dessa laserdata kombineras med andra fjärranalysdata och små fältstickprov för att åstadkomma globala uppskattningar av skogstillstånd och förändring. NASAs GEDI-program kommer att använda statistiska metoder som utvecklats av SLU-forskargruppen bakom denna ansökan. En av dessa metoder är hierarkisk modellbaserad inferens (HMB), som förväntas bli särskilt viktig för lokala beräkningar. Syftet med denna ansökan är att utveckla HMB-metoden så att den blir tillämpbar för att skatta förändringar samt att bidra till global kartläggning av biomassaförändringar tillsammans med forskare inom GEDI-programmet. HMB-metodens för- och nackdelar kommer också att utvärderas.

Dnr
171/19
Projektledare
Saarela, Svetlana
Lärosäte
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
2020
1 012 kkr
2021
1 207 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 219 kkr