Hero Image
Nasa

Förlust av Mars atmosfär till rymden

Varför är jorden och Mars så olika? Avstånden från solen är inte så olika, och inte heller planetarnas storlek, även om Mars är mindre. När planeterna bildades var de troligen ganska lika, men idag är Mars en kall öken jämfört med jorden. En förklaring kan vara solvindens växelverkan med de övre delarna av planeternas atmosfärer. Solvinden är en ström av laddade partiklar samt magnetfält från solen. Mars saknar jordens magnetfält och därför kommer solvinden i direkt kontakt med atmosfären. En del av det vatten som tidigare funnits på Mars har transporterats bort ut i rymden på detta sätt. Hur mycket är fortfarande oklart. Genom att jämföra med andra planeter kan vi lära oss mer om vår egen planets utveckling och framtid. Vi kan lära oss mer om hur planeter växelverkar med solvinden, dels genom observationer, dels genom teoretiska studier. Avsikten med detta projekt är att använda och vidareutveckla en datormodell för planeters växelverkan med solvinden för att studera Mars. En viktig del är att jämföra modellens förutsägelser med observationer som gjorts av vår forskningsgrupps instrument vid Mars. Med datormodellen kan vi studera vilka parametrar som är viktiga för solvindsväxelverkan idag, samt hur växelverkan sett ut i det förflutna.

Dnr
198/19
Projekteldare
Mats Holmström
Institution
IRF, Kiruna
2020
985 kkr
2021
961 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 946 kkr