Undersökning av magnetiska hål i solvinden och planeters magnetoskikt

Solen skickar kontinuerligt ut ett en joniserad gas, ett plasma, som kallas solvinden. När solvinden träffar en planets magnetfält skapas en magnetisk bubbla, en magnetosfär. Vi har hittills undersökt denna växelverkan under antagandet att solvinden är ganska homogen, med bara storskaliga variationer. På senare tid har vi insett att det finns små bubblor i solvinden där magnetfältet är mycket svagt. Dessa magnetiska hål kan ändra hur solvinden påverkar magnetosfärer, både på jorden och på andra planeter. Vi kommer att studera sådan magnetiska hål och deras effekter på på jordens, Merkurius och Saturnus magnetosfärer. Till vår hjälp tar vi data från fler rymdsonder och satelliter: MMS, Cluster, Cassini, MESSENGER och Solar Orbiter där vi på fler av dessa rymdsonder har varit med att utveckla de vetenskapliga instrumenten.

Dnr
190/19
Projektledare
Thomas Karlsson
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
2020
1 049 kkr
2021
1 361 kkr
2022
1 402 kkr
2023
1 479 kkr
2024
262 kkr
Totalt beviljat bidrag
5 553 kkr