Plasmaupphettning av chocker vid elektronskalor hero
Nasa

Plasmaupphettning av chocker vid elektronskalor

Det mesta av det synliga Universum finns i ett högt joniserat plasmastatus. Plasma processer är viktiga överallt, från radio galaxstrålar och supernovaxplosioner till solfläckar och planetmagnosfärer. Chocker är ett av de mest spektakulära exemplen på plasmaprocesser. När ett supersoniskt flöde möter ett hinder bildar en chock. Detta ses ofta i universum kring stjärnor, supernova rester, kometer och planeter - inklusive vår egen. Nära Jorden rymmer ett unikt laboratorium där chocker kan studeras in situ med hjälp av instrument ombord rymdfarkoster. I det här projektet studerar vi plasmaupphettning vid de minsta elektronskalorna inom chocker.

Dnr
206/19
Projektledare
Yuri Khotyainstsev
Institution
IRF, Uppsala
2020
1 085 kkr
2021
1 073 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 158 kkr