Hero Image
Nasa

Lunghälsa för rymdfärd

Med vår medicinska rymdforskning hoppas vi lära oss mer om diagnos och behandling av astma och andra luftvägssjukdomar på jorden, samt utveckla tekniker för att övervaka och skydda astronauters hälsa vid framtida längre rymdfärder till månen och Mars.

Modul 1: Genom att jämföra lungfunktionstester på friska astronauter vid normal gravitation på jorden, med tester på den Internationella Rymdstationen vid tyngdlöshet erhålls unika kunskaper om tyngdkraftens och normala verkan på kroppen. Två lungfunktionstester används och dessa kan på jorden visa om en astmapatients behandling är adekvat och effektiv, samt i rymden visa om lungorna skadas till vid inandning av giftigt måndamm.

Modul 2: Är en utvidgning av Modul 1 där vi undersöker lungornas funktion när astronauter andas den mycket tunnare luft som kommer att finnas i en framtida bas på månen eller på Mars. Vi mäter hur mycket kombinationen av tunn luft och låg gravitation påverkar viktiga lungfunktionstester.

Modul 3: Beskriver metoder för en direkt mätning av fördelningen av blodflödet i lungorna under kortvarig tyngdlöshet under parabolflygning med användning av isotopinjektion i blodet och avbildning med gammakamera. Målsättningen är att bestämma de relativa betydelserna av blodkärlens geometri och tyngdkraften för blodflödesfördelningen i lungorna.

Dnr
192/19
Projektledare
Lars Karlsson
Institution
Karolinska institutet
2020
1 398 kkr
2021
1 704 kkr
2022
1 551 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 653 kkr