Lösningsmedelsseffekter på den ofullständiga fasseparationen i tunna filmer för organisk optoelektronik hero
Nasa

Lösningsmedelsseffekter på den ofullständiga fasseparationen i tunna filmer för organisk optoelektronik

Lösningsmedelsseffekter på den ofullständiga fasseparationen i tunna filmer för organisk optoelektronik tillverkade under mikrogravitation och jordförhållanden

I organiska solceller tillverkas det aktiva lagret från en lösning av en polymer och ytterligare en komponent, till exempel en annan polymer. Polymerens roll är att växelverka med solljuset och donera en elektron till den andra komponenten, som benämns acceptor. Det har visat sig att det aktiva lagrets struktur, morfologi, har en avgörande betydelse för solcellens prestanda. I det här projektet vill vi undersöka hur olika lösningsmedel påverkar morfologin och behöver då kunna särskilja de interaktioner som sker mellan molekylerna i lösningen och andra interaktioner som sker när lösningen torkar. För detta ändamål är en gångbar väg att jämföra filmer tillverkade vid normal gravitation med filmer som tillverkats under mikrogravitation. I projektet är även inkluderat att försöka hitta mindre miljö- och hälsostörande lösningsmedel än de som används på forskningslaboratorier, för att i framtiden kunna tillverka billiga och flexibla solceller i industriell skala.

Dnr
174/19
Projektledare
van Stam, Jan
Lärosäte
Karlstad universitet
2020
1 784 kkr
2021
1 362 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 146 kkr