Att lösa komplexiteten i vegetationstrender i Arktis att och kvantifiera vegetationens återkopplingar till klimatet hero
Nasa

Att lösa komplexiteten i vegetationstrender i Arktis att och kvantifiera vegetationens återkopplingar till klimatet

Att lösa komplexiteten i vegetationstrender i Arktis och kvantifiera vegetationens återkopplingar till klimatet med hjälp av satellitobservationer, markbaserade mätningar och jordsystemsmodeller

Detta projekt studeras den ökande grönskan som observerats i Arktis under de senaste decennierna med satelitbaserad fjärranalysdata och kombineras med ekosystemmodeller för att estimera den framtida utvecklingen och återkopplingar på klimatsystemet. Ett nyligen framtaget vegetationsindex som är baserat på fysikkaliska lagar kommer att användas för fjärranalysdelen. Syftet med projektet är att studera om den ökande grönskan i Arktisk kommer att fortsätta och hur den återkopplar till klimatsystemet. Specifika frågeställningar är att studera: (1) förändringar i växtsäsongen i Arktis (norr om 60 breddgraden) och förändringarnas förhållanden till temperatur, nederbörd och snötäcke under perioden 2000-2019 med dagliga satelitdata med 500 m rumslig upplösning; (2) förändringar i växtlighetens maximala kolupptag under en växtsäsong samt det ackumulerade kolupptaget under en växtsäsong och förhållanden till temperatur och nederbörd under föregående växtsäsong med satellitdata de senaste 20 åren; (3) hur vegetationens tillväxt under våren påverkas och hur vegetationen anpassar dig till en tidigare och varmare vår, samt hur andra klimatvariabler påverkar växtligheten under våren; (4) biofysikaliska återkopplingar på förändringar i markytans albedo, markfuktighet och evapotranspiration med hjälp av förändringar observerade i satellitdata och process-baserad ekosystemmodeller. Projektet inkluderar processande av fjärranalysdata, utveckling av indikatorer för biofysikaliska variabler, statistiska analyser, och processbaserad ekosystemmodellering.

Dnr
209/19
Projektledare
Zhang, Wenxin
Lärosäte
Lunds universitet
2020
1 069 kkr
2021
1 150 kkr
2022
1 180 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 399 kkr