Globala studier av atmosfÀriska vÄgor med MATS-satelliten hero
Nasa

Globala studier av atmosfäriska vågor med MATS-satelliten

Vi kan inte tänka oss vattnet i haven utan vågor, och på samma sätt fyller vågor även lufthavet. Ett viktigt mål med MATS-satelliten är att undersöka inverkan av dessa vågor på atmosfärens olika delar. MATS fokuserar speciellt på den så kallade mesosfären, höjdområdet mellan 50 och 100 km. Från sin omloppsbana kommer MATS att använda optiska mätmetoder för att bl.a. mäta temperaturen i mesofären. För att få ett bra grepp om vågorna använder MATS tomografi: genom att titta på mesosfären från många olika håll går det att rekonstruera tre-dimensionella vågstrukturer från de uppmätta temperaturerna. Med det nu föreslagna projektet vill vi analysera dessa vågor i detalj. Atmosfäriska vågor är mycket viktiga för vår förståelse av väder och klimat. De kopplar ihop olika delar av atmosfären på så sätt att skeenden på ett ställe kan ha stor inverkan på atmosfärens tillstånd på helt andra ställen. Med hjälp av MATS mätdata vill vi speciellt undersöka hur vågorna transporterar energi och rörelsemängd mellan lägre och övre atmosfären, och hur de på så sätt förändrar luftens små- och storskaliga röreslsemönster. Dessa nya kunskaper kan leda till avgörande förbättringar av vår förmåga att göra väderprognoser och att förstå klimatets utveckling.

Dnr
210/19
Projektledare
Megner, Linda
Lärosäte
Stockholms universitet
2020
677 kkr
2021
1 267 kkr
2022
1 650 kkr
2023
1 000 kkr
2024
262 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 856 kkr