Hero Image
Nasa

Globala strömsystem i Mars bogshocks-magnetosfärs-system

Det är välkänt att bogschocken framför en planet är det ställe där den supersoniska solvinden bromsas ner för att kunna flöda runt planetens magnetosfär. I övrigt har bogshocken oftast ansetts spela en väldigt passiv roll för fysiken i magnetosfären. På senare tid har man dock börjat inse att bogshocken är mycket mer betydelsefull, åtminstone vad gäller jordens magnetosfär. På bogshockens yta flyter en elektrisk ström. Den strömmen måste ta vägen någonstans och man har nyligen lyckats visa att den ansluter till olika strömsystem i jordens magnetosfär. Det finns anledning att tro att motsvarande gäller även för andra planeter och astrofysikaliska objekt, även om de magnetosfäriska strömsystemen kan se annorlunda ut beroende på objektens specifika egenskaper. I det här projektet ska vi studera hur bogshocksströmmar för den omagnetiserade planeten Mars kopplar till strömsystem i Mars inducerade magnetosfär och jonosfär. Vi kommer använda oss av både uppmätt data och numeriska modeller i våra studier. Projektet är anpassat för en doktorand och det kommer bedrivas inom ett utvalt nätverk av forskare inom området.

Dnr
194/19
Projekteldare
Maria Hamrin
Lärosäte
Umeå universitet
2020
1 194 kkr
2021
1 223 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 417 kkr