Observation of sea-salt aerosols with EarthCARE and Calipso hero
Nasa

Observation av havssalt-aerosoler med EarthCARE och Calipso

Moln har stor betydelse för väder och klimat. Tillväxt av molnpartiklar ur vattenånga i luften är beroende av förekomst av partiklar (aerosoler) som fungerar som kondensationskärnor för vattenångan. De stora molntäckena över haven uppstår i stor utsträckning genom kondensation av vattenånga på saltaerosoler. Modellberäkningar som beskriver dessa processer i klimatmodeller medför stora osäkerheter, som dock kan minskas med hjälp av observationer. Information om aerosolhalter kan fås från strålningsmätningar med fjärranalysinstrument på satellit. En del instrument strålar ut laserpulser och mäter hur mycket laserljus som sprids tillbaka av aerosoler. Dessa mätningar ger viss information om aerosolhalter, men de är otillräckliga för att få fram information om aerosolernas kemiska sammansättning och storlek. I det här föreslagna projektet ska vi belysa i vilken utsträckning man kan utnyttja ljusets polarisation för att ta fram ytterligare information om aerosolernas egenskaper. Undersökningen ska genomföras med hjälp av satellitmätningar i samverkan med matematiska modeller. Projektet kommer att ge en fördjupad förståelse av hur man kan utnyttja polarisationsmätningar från satellit, speciellt på saltaerosoler över haven.

Dnr
126/19
Projektledare
Michael Kahnert
Institution
SMHI
2020
1 160 kkr
2021
1 192 kkr
2022
1 225 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 577 kkr