Hero Image
Nasa

Satellitbaserade observationer av småskalig dynamik vid havsytan

Syftet med projektet är att utvärdera och vidareutveckla metoder för att observera den småskaliga (1-10 km) dynamiken vid havsytan med hjälp av satellit. Strömmar och virvlar på dessa skalor har stor effekt på spridningen av oljeutsläpp, algblomningar, fiskägg och annat som flyter på eller i havsytan. Resultatet ifrån spridningsmodeller kan förbättras betydligt om det finns tillgång till tillförlitliga observationer, men i dagsläget har de flesta områden inga observationer alls.

Med satellit kan man samla in data ifrån stora områden, men upplösningen hos dagens satellitbaserade havsströmsobservationer är för låg för att visa den småskaliga dynamiken. I vårt projekt vill vi utvärdera och vidareutveckla metoder som ger betydligt högre rumslig upplösning, men som ännu inte är redo för operationellt bruk. Metoderna baseras på satellitbilder ifrån högupplöst radar (Synthetic Aperture Radar - SAR) som har fördelen att bilder kan tas även om havsytan täcks av moln och oberoende av ljusförhållanden. De två metoderna (Doppler Centroid Analysis och Along Track Interferometry) utnyttjar Doppler och fasinformation i radarbilderna för att mäta havsytans rörelser.

Dnr
214/19
Projektledare
Leif Eriksson
Institution
Chalmers
2020
1 530 kkr
2021
1 606 kkr
2022
1 658 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 734 kkr