Jakten på organiska molekyler på Mars med MOMA på ExoMars 2020 hero
Nasa

Jakten på organiska molekyler på Mars med MOMA på ExoMars 2020

Organiska molekyler är en av livets viktigaste byggstenar så det eventuella fyndet av dessa på Mars är viktigt för vår förståelse om det finns liv på den röda planeten eller inte. Den europeisk-ryska strövaren ExoMars, som skickas till Mars 2020, kommer att analysera relativt opåverkade prover från upp till två meter under ytan på Mars. Då organiska molekyler lätt förstörs av den strålning som Mars yta utsätts för, är det fördelaktigt att analysera prover insamlade under ytan. Instrumentet på strövaren för analys av organiska molekyler är MOMA (Mars Organic Molecule Analyser). MOMA har flera olika sätt att analysera organiska molekyler och kan därför detektera många olika typer av molekyler inklusive de som är viktiga för liv som aminosyror och fettsyror. För att tolka data som kommer att skickas hem från Mars så krävs noggrann kalibrering av MOMA-instrumentet på jorden. Kalibreringen görs genom analyser av prover relevanta för Mars, med MOMA-instrumentet och andra instrument. Jag har stor erfarenhet av analyser av prover relevanta för Mars-utforskning och har dessutom deltagit i tidigare rymdprojekt. Därmed är jag väl förberedd att delta i MOMAs kaliberingskampanj genom analyser av olika prover och när ExoMars väl landar ta emot och tolka data från Mars.

Dnr
137/19
Projektledare
Siljeström, Sandra
Institution
RISE Research Institutes of Sweden
2020
1 380 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 380 kkr