Rymdobservationer av supernovor hero
Nasa

Rymdobservationer av supernovor

De mest massiva stjärnorna i universum avslutar sina liv med en explosion - en så kallad supernova. Nästan hela stjärnan sprängs i bitar, förutom den centrala delen som bildar en kompakt neutronstjärna, eller i vissa ett svart hål. Supernovor spelar en viktig roll i universum genom att de bildar och sprider ut tunga grundämnen. Vårt projekt har som mål att förstå hur själva explosionerna går till och hur det utslungade materialet kolliderar med omgivningen. Vi kommer framförallt att använda rymdteleskopet Hubble och det nya James Webb Space Telescope. En stor del av projektet är inriktat på den närmsta supernovan i modern tid, SN 1987A. Med hjälp av unikt detaljerade observationer kan vi här få en fullständig bild av kopplingen mellan stjärnan, explosionen och det kompakta objektet. Dessutom kommer vi studera den mest ljusstarka typ av supernovor vi känner till. Utifrån observationerna kommer vi att ta reda på vilken typ av stjärnor som exploderar och hur explosionerna går till. Vår grupp vid Oskar Klein Centrum i Stockholm har expertis inom både dataanalys och avancerade datorsimuleringar, vilket behövs för projektet. För att utföra projektet ansöker vi om finansiering för en treårig postdoktjänst samt resor och datorer.

Dnr
139/19
Projektledare
Josefin Larsson
Lärosäten
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet
2020
1 222 kkr
2021
1 179 kkr
2022
1 207 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 608 kkr