Jonfördelningar: ett sätt att studera upphettning, jonacceleration och våg-partikelväxelverkan kring Venus hero
Nasa

Jonfördelningar: ett sätt att studera upphettning, jonacceleration och våg-partikelväxelverkan kring Venus

I en rymdmiljö som innehåller ett magnetiskt fält kan man prata om två olika temperaturer, en längs magnetfältets riktning och en vinkelrät mot magnetfältet. En temperaturanisotropi innebär att den ena temperaturen är större än den andra och en sådan situation ger ofta upphov till vågor i det omgivande plasmat. Vi har utvecklat en metod där vi använder data från Venus Express för att titta på temperaturanisotropier hos protoner i rymden kring Venus. I det här projektet kommer vi att använda den metoden för att se hur temperaturanisotropierna förändras med solcykeln och med variationer i solvinden. Vi ska också vidareutveckla metoden och titta på He2+-joner och tyngre joner som kommer från Venus jonosfär. Vi hoppas kunna förstå vilka processer som är viktiga för att accelerera de tunga jonerna och hur solvinden upphettas när den passerar genom Venus bågshock.

Dnr
145/19
Projektledare
Stenberg Wieser, Gabriella
Institution
IRF, Kiruna
2020
1 126 kkr
2021
1 121 kkr
Totalt beviljat projekt
2 247 kkr