Exoplanets from space  - CHEOPS and PLATO, ESA's next two projects (support) hero
Nasa

Exoplanets from space - CHEOPS and PLATO, ESA's next two projects (support)

Denna ansökan avser stöd för resor och datorutrustning för deltagande i förberedelserna för de Europeiska rymdprojekten CHEOPS och PLATO. Båda projekten avser att observera passager av exoplaneter en med ultra-hög fotometrisk precision. Analys av ljuskurvorna gör det möjligt att bestämma fundamentala fysiska parametrar for planeterna vilket kommer att tillåta nya steg inom förståelsen av bildandet, och utvecklingen av dylika planeter. CHEOPS kommer att skjutas upp i slutet av 2019 medan PLATO har planerad uppskjutning 2026. Projektet använder även data från NASA satelliterna Kepler/K2 och TESS för att utveckla nya metoder att användas på CHEOPS och PLATO och att utföra grundforskning om exoplaneter på ett unikt sätt i Sverige.

Dnr
177/19
Projektledare
Persson, Carina
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2020
190 kkr
2021
80 kkr
2022
80 kkr
Totalt beviljat bidrag
350 kkr