Call 2017-R/SRAC: Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig forskning)

Projektnamn

Microgravity physiology of the combined cerebrovascular, cerebrospinal and intraocular circulation for understanding spaceflight induced visual alterations

Diarienummer
193/17
Projektledare
Anders Eklund
Lärosäte
Umeå universitet
Total
2 402 kkr
Projektnamn

Absorberande partiklars påverkan på moln i klimatsystemet

Diarienummer
163/17
Projektledare
Annica Ekman
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
3 388 kkr
Projektnamn

Elektronernas dans runt en sjungande komet

Diarienummer
127/17
Projektledare
Anders Eriksson
Lärosäte
Institutet för Rymdfysik
Total
2 104 kkr
Projektnamn

Hur magnetisk omkoppling fungerar

Diarienummer
128/17
Projektledare
Daniel Graham
Lärosäte
Institutet för Rymdfysik
Total
3 796 kkr
Projektnamn

Observationer av det tidiga universum med SPIDER, Simons Observatory och nya instrument

Diarienummer
139/17
Projektledare
Jon Gudmundsson
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
5 242 kkr
Projektnamn

Jordens magnetsvans: En stilla flod eller en vild fors? - Observationer och datorsimuleringar av virvelflöden

Diarienummer
81/17
Projektledare
Maria Hamrin
Lärosäte
Uppsala universitet
Total
2 908 kkr
Projektnamn

Karakterisering av kalla stjärnatmosfärer för PLATO

Diarienummer
137/17
Projektledare
Ulrike Heiter
Lärosäte
Uppsala universitet
Total
4 026 kkr
Projektnamn

Den infraröda vyn av supernovor från James Webb Space Telescope

Diarienummer
95/17
Projektledare
Anders Jerkstrand
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
2 191 kkr
Projektnamn

Undersökning av snabba plasmaflöden i jordens magnetosfär och magnetoskikt, med hjälp av flerpunktsmätningar med MMS

Diarienummer
90/17
Projektledare
Tomas Karlsson
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
5 271 kkr
Projektnamn

Mätningar av det elektriska fältet i plasmaomgivningen av komet 67P/Churyumov-Gerasimenko med Rosetta

Diarienummer
91/17
Projektledare
Tomas Karlsson
Lärosäte:
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
1 157 kkr
Projektnamn

Hur magnetiska kopplingsprocesser påverkar transpolära norrskensbågar – en MMS- och Cluster-studie

Diarienummer
155/17
Projektledare
Anita Kullen
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
2 708 kkr
Projektnamn

Gammastrålande blazarer

Diarienummer
167/17
Projektledare
Stefan Larson
Lärosäte
Högskolan Dalarna
Total
1 795 kkr
Projektnamn

Det öst-västliga interplanetära magnetfältet och dess inverkan på jordens magnetsvans: Svansvridning och effekter

Diarienummer
118/17
Projektledare
Timo Pitkänen
Lärosäte
Umeå universitet
Total
1 703 kkr
Projektnamn

Månar och fotavtryck i Jupiters magnetosfär

Diarienummer
154/17
Projektledare:
Lorentz Roth
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
Total
1 028 kkr
Projektnamn

Vulkaniska aerosolers effect på cirrusmoln och klimatet

Diarienummer
104/17
Projektledare
Moa Sporre
Lärosäte:
Lunds universitet
Total
1 984 kkr
Projektnamn

Integrerad terahertzelektronik för framtida FIR instrument

Diarienummer
170/17
Projektledare
Jan Stake
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Total
2 546 kkr
Projektnamn

Microgravity effects on partial phase separation - a path for enhancedunderstanding of structure formation in thin films for organic optoelectronics

Diariennumer
185/17
Projektledare
Jan van Stam
Total
2 590 kkr
Projektnamn

Hur universum återjoniserades - studier av de första galaxerna med James Webb Space Telescope

Diarienummer
168/17
Projektledare
Erik Zackrisson
Lärosäte
Uppsala universitet
Total
2 959 kkr
Projektnamn

Galaxutveckling sedd från rymden

Diarenummer
160/17
Projektledare
Göran Östlin
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
2 483 kkr