Undersökning av snabba plasmaflöden i jordens magnetosfär och magnetoskikt, med hjälp av flerpunktsmätningar med MMS

Jorden omges av ett starkt magnetfält som skärmar och skyddar den från den elektriskt ledande gas som solen ständigt skickar ut, solvinden. Skärmningen är inte perfekt, utan den ledande gasen, plasmat, kan tränga in i jordens magnetfält, magnetosfären, och påverka vår närmiljö i rymden.

Ett fenomen som kan uppstå i detta sammanhang är att det kan skapas strålar av snabbt flödande plasma i magnetosfären. Dessa snabba flöden bestämmer hur mycket energi och plasma som pumpas in i rymden närmast vår jord, där den kan påverka satelliter och andra tekniska system. Liknande plasmastrålar har nu också upptäckts strax utanför magnetosfären, i det som kallas magnetoskiktet. Vi vet inte så mycket om deras egenskaper. Liknar de plasmastrålarna i magnetosfären, eller är de helt olika? Påverkar de också vår närmiljö?

Vi vill ta reda på mer om dessa två typer av plasmastrålar genom att använda data från de fyra MMS-satelliterna, som NASA skickat upp. Det ska vi göra genom att bland annat titta på data från ett instrument som vi forskare på KTH i Stockholm byggt, och som mäter elektriska fält i rymden.

Diarienummer
90/17
Projektledare
Tomas Karlsson
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Typ av bidrag
PhD position
2018
1 224 kkr
2019
1 289 kkr
2020
1 333 kkr
2021
1 425 kkr
Total
5 271 kkr