Karakterisering av kalla stjärnatmosfärer för PLATO

PLATO är en rymdsond som byggs av den Europeiska rymdorganisationen ESA. PLATO ska söka efter jordlika planeter vid andra stjärnor genom att studera ljusvariationer som uppstår när en planet kommer mellan jorden och stjärnan. Projektets huvudmål är att öka kunskapen om hur planetsystem bildas och utvecklas samt att söka efter planeter som skulle kunna ha levande organismer. För att göra detta måste man ta reda på planetkandidaternas egenskaper, bland annat deras radier och massor. Dessutom måste man karakterisera deras "moderstjärnors" egenskaper. Man måste också undersöka planetkandidaternas närmiljöer, såsom strålningsfält och magnetfält från stjärnan.

Mer detaljerad kunskap om stjärnornas egenskaper fås med observationer från Jorden analyserade med sofistikerade modeller av stjärnors atmosfärer där de senaste data från fysiken används. I detta projekt fokuserar vi på de kallaste av PLATOS stjärnor - röda dvärgar - och analys av högupplösta spektra observerade i det nära-infraröda våglängdsområdet. Vi bygger på vår tidigare erfarenhet och vårt arbete med utvecklingen av ett nytt instrument (CRIRES+) för ESOs Very Large Telescope. Vi bestämmer bland annat metallhalt, grundämnessammansättning och magnetfältsindikatorer hos stjärnorna. Vi testar våra metoder på välkända stjärnor, så kallade "benchmark stars", och använder dem på både kända stjärnor med planeter samt nya PLATO-objekt.

Diarienummer
137/17
Projektledare
Ulrike Heiter
Lärosäte
Uppsala universitet
Typ av bidrag
PhD Position
2018
783 kkr
2019
1 036 kkr
2020
1 077 kkr
2021
1 130 kkr
Total
4 026 kkr