Det öst-västliga interplanetära magnetfältet och dess inverkan på jordens magnetsvans: Svansvridning och effekter

Hur solvindens magnetfält varierar i nord-sydlig riktning spelar stor roll för olika fenomen i jordens magnetosfär, t.ex. för s.k. substormar som resulterar i spektakulära ljusfenomen på himlen i form av norrsken. Effekterna av variationer i det interplanetära fältets öst-västlig riktning är dock fortfarande mestadels okända. Man vet att magnetsvansen kan vrida sig på grund av dessa öst-västliga variationer, men hur vridningen egentligen åstadkoms, och vilka konsekvenserna blir för andra processer i svansen, är fortfarande ett mysterium. I vårt projekt ska vi reda ut hur öst-västliga variationer i det interplanetära magnetfältet påverkar processena i magnetsvansen. Några av de viktiga frågor som vi kommer att besvara är: Vilka processer orsakar svansens vridning och vilka faktorer (inne i och utanför magnetsfären) kontrollerar dessa? Hur påverkas transporten av plasma i svansen? I våra studier kommer vi att använda oss av data från avancerade satellitmissioner (både i NASA:s och i ESAs: regi) såväl som från numeriska datorsimuleringar. Genom vårt projekt kommer vi att väsentligt öka kunskapen om hur magnetosfären reagerar på variationer i det interplanetära fältet, speciellt i den öst-västliga riktningen. Detta ger en ökad förståelse för hur den närmaste rymdmiljön i jordens magnetosfär fungerar, och därmed betydligt förbättrade möjligheter att i framtiden förstå och tolka rymddata.

Diarienummer
118/17
Projektledare
Timo Pitkänen
Lärosäte
Umeå universitet
2018
848 kkr
2019
854 kkr
Total
1 703 kkr