Månar och fotavtryck i Jupiters magnetosfär

Den föreslagna forskningen fokuserar på de plasmafysikaliska fenomen som uppträder i Jupiters magnetosfär som följd av interaktioner med planetens fyra stora galileiska månar. Vi planerar undersöka Europas vattenplymaktivitet, förhållandet mellan Ganymedes norrskensovaler och månens komplexa magnetfältmiljö och den nyligen upptäckta täta atmosfären hos månen Callisto. Vi kommer vidare studera det stora massutgjutelsen från vulkanmånen Io och variationen i dess atmosfär, samt hur månarnas lokala processer kopplas till deras så kallade fotavtryck i Jupiters norrsken. Projektet kommer att dra stor nytta av NASA:s Juno-mission, och den unika möjligheten att få samtida observationer av månarnas norrsken från rymdteleskopet Hubble, medan Juno observerar Jupiters norrsken från sin polära omloppsbana. Resultaten kommer vara av avsevärd betydelse för förberedelserna och planeringen av de kommande stora missionerna ESA Jupiter Icy Moon Explorer och NASA Europa Clipper till Jupiter. Dessa månuppdrag kommer att vara bland de viktigaste milstolparna i rymdfysik och planetforskning, inte minst eftersom de isklädda månarna har stor potential att utgöra beboeliga miljöer utanför jorden.

Diarienummer
154/17
Projektledare:
Lorentz Roth
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
2018
314 kkr
2019
338 kkr
2020
376 kkr
Total
1 028 kkr